2018 "Totum" SK - Artidomus

Go to content
Totum Pro Arte

Výstava Umeleckej besedy slovenskej Totum pro arte v Košiciach má nezvyčajný úspech V kasárňach prenikavo prehovorili múzy Od staroveku si ľudstvo opakuje:  Inter arma silent  Musae, čo vo voľnom preklade znamená: Keď hovoria zbrane, mlčia múzy. Azda nikdy u nás nezaznievala táto tragická antická axióma „zosurovenia a zdivočenia mravov“ vo vojnách tak naliehavo ako v texte pesničkára Karla Kryla po obsadení našej domoviny vojskami vierolomných spojencov v auguste 1968...
 
Za železnou oponou až koncentrákovo strážených teritórií predstavovali kasárne hrozivú masu železných maringotiek a zelených zupáckych mozgov, explozívnu zónu odistených nebezpečenstiev a zneistených pacifistov. Zásahom Prozreteľnosti či šťastným riadením osudu sa niekdajšie armádne objekty v metropole východu – tie Válekove „gombíky na kožuchu šialenstva“ – ocitli na ponovembrovom „nežnom zamate“, na kostýmoch pouličných klaunov, verklikárov, komediantov a všelijakej inej kreatívnej chásky, čo sa rozhodla meniť kasárne na parky kultúry. A „tam hore“ na ich humanistickú šarádu prikývli. Keď sa Košice stali v roku 2013 Európske hlavné mesto kultúry, mali už v metropole východu premyslenú svoju Alfu (i omegu), kolísky na múzy zo zbrojných a z výstrojných skladov, svoj arzenál farebných nápadov – nápady na farby a iné pestré pestúnske pestvá. 
 
■ BRAVO A UBS Pružný a ústretový manažment K-13 Košických kultúrnych centier, teda aj Kasární/Kulturpark, ktorý sa neuzavrel do nabubrenej výlučnosti ako trebárs bratislavská Kunsthale s jednostranným stranením jednému žánrovo obmedzenému druhu výtvarnej tvorby, ponúkol Umeleckej besede slovenskej (1921) – najstaršiemu umeleckému spolku na Slovensku, aby svoj výstavný projekt Totum pro arte predstavil v objekte, ktorý po vynachádzavom scivilizovaní kasárenského areálu architektom Irakli Eristavom a jeho ateliérom „zerozero“ nesie pomenovanie Bravo. Je to celkom výstižné, lebo za vydarenú architektonickú transformáciu získal tento Gruzínec, domestifikovaný v Šariši, a jeho prešovskí kolegovia a spolupracovníci cenu CEZAAR 2014 a tuším aj poctu Stavba roka. 
 ■ ČARO PROFESIONALITY Práve tieto kvality priestoru a jeho expozičná variabilita rozhodli, že predsedníctvo UBS túto lákavú možnosť s uspokojením prijalo. Reprezentatívnu kolekciu pre Košice pripravovalo s týmto vedomím, a aj keď aktuálnej kolektívnej prehliadke neurčilo tematickú homogenitu, zaiste naliehalo na medzinárodnú zostavu spolkovej základne, v ktorej sú aj Poliaci, Ukrajinci, Maďari, ba aj Holanďan a Ekvádorčan, aby na ňu vybrali to najlepšie, čo vzniklo v ich ateliéroch v posledných dvoch rokoch. Pravda, ešte aj to kriticky preosiali kurátorské dispozície PhDr. Marty Hučkovej a Mgr. Art. Slávky Semancovej.  Pred takmer desiatimi rokmi prišla UBS do Východoslovenskej galérie v Košiciach s úspešnou kolektívnou výstavou Čaro imaginácie, ktorú jej významný čestný člen, aktuálne deväťdesiatročný zakladateľ Bienále ilustrácií Bratislava, emeritný prezident IBBY a iných inštitúcií UNESCO pre detskú knižnú kultúru a vzdelanie JUDr. Dušan Roll hodnotil slovami: „Obyvateľom Košíc i návštevníkom tento výstavný projekt priniesol presne to, čo sľuboval názov výstavy – čarovné stretnutie s imagináciou - jej rozmanitými, netušenými a prekvapujúcimi podobami.“ Poctivá, precízna organizačná príprava sa zúročila aj tentoraz. Rovnako aj starostlivá propagácia tohto výstavného podujatia, ktoré K-13 niekoľko týždňov pred vernisážou oznamovali v sociálnych sieťach zručne strihnutým šotom s výstižným sprievodným textom: „Do metropoly východu prináša UBS kolekciu diel so zreteľnou ambíciou doplniť doterajšie košické prezentácie o retrospektívu tvorby jej členov v profilovom výbere a v dôslednej kurátorskej koncepcii. Výstava ponúkne prehliadku diel zostavenú v chronologicky overenom a generačne štruktúrovanom celku. Chce predstaviť štýlové a výrazové znaky výpovede tvorby hlavných osobností a predstaviteľov jednotlivých výtvarných prúdov UBS tak, ako vznikali v posledných dvoch-troch rokoch, jasne deklarujúc úsilie načrieť do zložitej problematiky vývinu slovenskej výtvarnej tvorby. Súčasne sa usiluje ukázať paralelnosť nášho a európskeho výtvarného pohybu, kryštalizáciu jednotlivých tendencií a prúdov v slovenskom umeleckom prostredí sústredených na pôde UBS, ako aj vznik, rast a formovanie osobitých výtvarných prejavov slovenského umenia v celom spektre žánrov a techník.“  
■ DO DVESTO DIEL  Takto znie oficiálne hodnotenie usporiadateľskej ekipy. Treba k nemu doplniť, že BRAVO až do 15. marca hostí osemdesiat umelcov, členov UBS, medzi nimi silnú zostavu Košičanov a východniarov, ktorí vytvorili pôsobivú expozíciu bezmála dvesto diel. To neoficiálne hodnotenie, tak trochu možno aj masírujúce sebavedomie Správnej rady spolku, malo podobu úprimných reakcií na vernisáži 20. januára, kde v návštevníkmi preplnených výstavných priestoroch viac ráz zaznelo, že v Košiciach už dávno nebola taká dobrá výstava. Jej pôsobivý kolorit tiež podporilo účinkovanie košických hudobníkov z orchestra ŠD Košice, suverénne kurátorské uvedenie, najmä však kvalita diel a ich aranžovanie, čo kvitovala aj početná košická kultúrna elita na čele s exprezidentom Rudolfom Schusterom.

Emil Semanco

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY      17-04-2018
Back to content