2018 "Jubilanti" SK - Artidomus

Go to content
“JUBILANTI UBS” 2018

12.09.2018 till 12.10.2018 

22 Artists Umelecka Beseda Slovenska

Location: Solivar Galeria, Prešov SK   
Opening: 12th September 2018
Organizer: Umelecka Beseda Slovenska

Back to content